På forrige kommunestyret ble det bevilget 600.000 kroner som skal gå til arrangementer og aktiviteter i sommer og høst. Lag, foreninger og andre kan søke til inkluderende, åpne og gratis arrangementer.

Søknadene vil bli behandlet av kulturadministrasjonen i samarbeid med leder av felles brukerutvalg og leder av ungdomsrådet.

Søknad       

Det søkes via søknadskjema på våre nettsider. Søknadsfrist er 1. juli.

Kontakt

For mer informasjon kontakt Kari Reianes Spangen på epost eller telefon 51 46 82 29.

Statutter