I forhold til støttekontakt, tenker en rundt 3 timer per uke. Alle disse tidene kan diskuteres. Har du eller dere anledning til å være støttekontakt eller besøkshjem for et av barna eller begge, så ta kontakt med barneverntjenesten i Strand ved Silje Iversen.

Silje kan enten nås via telefon 5174324 eller e-post. Da vil dere få mer informasjon om barna og det å være besøkshjem ev støttekontakt.