Hver kommune velger en representant og to vararepresentanter til Ungdommens Fylkesting. i Eigersund gjennomføres valget 20. september, og alle som bor i Eigersund og er i alderen 10. klasse til 20 år kan stille.

Her finner du mer informasjon om Ungdommens Fylkesting.

Ønsker du å stille

Ta kontakt med Kari Anne Bergøy og merk e-posten med. «Kandidat til Ungdommens Fylkesting». Oppgi navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og hvorfor du ønsker å sitte i Ungdommens Fylkesting.

Fristen for å stille som kandidat er 17. september 12:00.