Markeringen vil finne sted  den 8.mai som nå er både Frigjørings - og Veterandagen, ved en mottagelse i Vatneleiren.

NVIO Rogaland søker etter veteraner til forsvarets medalje for internasjonal tjeneste. Den gis til tidligere soldater som har tjenestegjort for Norge i en militær FN NATO misjon, i tidsperioden 1947 - 2003.

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i år 2000, med tilbakevirkende kraft. Før medaljen ble innført hadde over 80 000 soldater tjenestegjort – og gjort seg fortjent til medaljen. Flere titalls tusen av veteranene har mottatt den, men mange har ennå ikke fått medalje for sin tjeneste. Er du en av de som ikke har mottatt medaljen? Eller vet du om noen som ikke har fått den?

Ta kontakt med NIVO Rogaland på e-post, eller registrer deg på Itfn.no