Dette er de 11 søkerne:
 • Tom Edvardsen, konsulent SUTU Invest
 • Geir Henning Risholm, service Manager
 • Eivind Galtvik, kommunalsjef Oppvekst og kultur
 • Inge Hedenstad Stangeland, kommunedirektør Sirdal kommune
 • Tore Oliversen, kommunalsjef Finans og analyse
 • Hilde Gunn Bjelde, kommunalsjef Frogn kommune
 • Ingeborg Havsø, konst. Rådmann Egersund kommune
 • Solveig Ege Tengesdal, tidl. Fylkesordfører
 • Aud Sunniva Fuhr, kommunedirektør Valle kommune
 • Siri Meling, regionsdirektør Fiskeridirektoratet
 • Kvinne, daglig Leder
Intervjuutvalget vil i denne uken starte med intervjuer av aktuelle kandidater, sjekk av referanser involvering av referansegruppe mm. I tillegg skal de tillitsvalgte gis mulighet til å uttale seg om søkerne etter søknadsfristens utløp og før tilsettingen foretas hit bestemmelser i hovedavtalen.
 
Det er planen at kommunestyret skal foreta ansettelsen av ny kommunedirektør i sitt møte 22. februar 2021. 
 
Det var kommunestyret som i sitt møte 26. oktober 2020 i k-sak 126/20  Konstituering av rådmann og ansettelse av kommunedirektør vedtok at stillingen som rådmann skulle lyses ut som kommunedirektør i tråd med stillingsbetegnelsen som brukes i den nye kommuneloven og i tråd med kommunes vedtak om å bruke kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser.
 
I samme sak ble følgende oppnevnt som intervjuutvalg:
 • Ordfører Odd Stangeland (AP)
 • Varaordfører Leif Erik Egaas (H)
 • Representant for største opposisjonsparti
 • Ansattes representant (oppnevnes hit bestemmelser i hovedavtalen)
 
I tillegg til ordfører og varaordfører, består intervjuutvalget av gruppeleder FrP May Helen H, Ervik og Torhild Nesvåg (Fagforbundet). Kommunalsjef organisasjon og læring Arild Sandstøl er sekretær for intervjuutvalget.
 
Det ble også vedtatt at det skulle være en referansegruppe bestående av gruppe- og utvalgslederne for de politiske partiene.