Tjenesteområdet har særlig fokus på å gi barn og unge gode oppvekst- og utviklingsvilkår.

Den som får stillingen vil arbeide med grunnskole, voksenopplæring, barnehage, barnevern, PPT, fritidsklubb, kulturskole, kulturformidling og bibliotek.

Her er søkerlisten.

 1. Joncic, Nevena (38) K Barne - og ungdomspsykolog Beograd 11211, Serbia
 2. Lidal, Grete (31) K Instruktør i Pilates 4021 STAVANGER,
 3. Messmer, Inger (59) K Direktør 4012 STAVANGER
 4. Valtysson, Valtyr Orn (42) M 4375 Hellvik
 5. Haugen, Una Bjørnseth (49) K Seniorrådgiver 4027 stavanger
 6. Høyland, Svein (49) M Varaordførar 4363 Brusand
 7. Edland-Hansen, Roar (35) M Rådgiver 4380 Hauge i Dalane
 8. Bergøy, Kari Anne (45) K Oppvekstkoordinator 4373 Egersund
 9. Obrestad, Leif (60) M Skolesjef 4365 NÆRBØ
 10. Havsø, Karina (50) K Konstituert kommunalsjef kultur og oppvekst 4370 EGERSUND
 11. Forsmo, Jan Harald (51) M Skolesjef 4360 VARHAUG
 12. Eikeland, Tone Bergljot (48) K Vei og utemiljøsjef 4380 HAUGE I DALANE
 13. Ceu, Linda Hmun (25) K Oppdrag avlaster 4371 Egersund,