Brukerbetalingen fra august 2017

  • kr 2.025,- for tilbud inntil 15 t/u (10 mndr.)
  • kr 2.627,- for tilbud over 15 t/u  (10 mndr.)
  • kr 318,- for helårsåpen SFO (11 mndr.)

Husholdninger med samlet bruttoinntekt under 2,5 G, for tiden kr 231.440,- kan søke om reduksjon i betalingen. G = folketrygdens grunnbeløp.

Relaterte lenker