Foretak, som søker og skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner, skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning, i henhold til plan- og bygningsloven. Dersom du ikke er bruker av løsningen, kan du registrere bruker her.

Før arbeidene settes i gang, skal kommunen godkjenne arbeider på private stikkledninger for vann og avløp.

Ved søknadspliktige arbeider kreves: 

  • søknad om sanitæranmeldelse (tilknytning/endring/påslipp)
  • situasjonskart med ledninger og bygninger inntegnet
  • eventuelle erklæringer ved ledninger over annen persons eiendom eller ved felles ledninger

Kommunens ansvar begrenser seg til forhold på egne installasjoner og ledningsnett.

Skjema for felles ledning / ledning over annens grunn

Skriftlig erklæring må sendes inn som notat via entreprenørportalen.

Utførelse, kontroll og ferdigmelding

Utførelse skal følge plan- og bygningsloven, Norsk VA-norm, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser og lokale forskrifter for Eigersund kommune.

Ferdigmelding skal sendes inn med målsatt skisse av utvendige ledningsanlegg, eventuelle erklæringer og serviceavtaler. 

Ved krav om vannmåler i nye bygg og næringseiendommer skal skjemaet for registrering av nye vannmålere brukes.

Søknad om tilknytning til offentlig avløpsanlegg som gjelder for byggefelt eller industribygg, må avklares via forhåndskonferanse.

Rutinene gjelder for alle utvendige private røranlegg, også dren/overvannsanlegg, som skal tilknyttes eller som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Vann- og avløpsanlegg som skal overtas av Eigersund kommune, skal bygges etter kommunens retningslinjer og i henhold til Norsk VA-norm.