Det er kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av naturnavn. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Eventuelle uttalelser til navnesaken kan sendes Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller e-post innen 6. januar 2017.