Barn og unge fra hele Dalane født  mellom 2005 og 2007 kan delta. Dalane friluftsråd setter opp en egen buss ved ukas start, og bringer deltakere til sentrale steder i Dalane etter endt leir. Overnatting er i friluftrådets telt på Gaudland. Påmelding og mer informasjon på nettsidene til Dalane friluftsråd.