• Siste badedag i Slettebhallen er 12. juni
  • Siste badedag i Egersundshallen er 17. juni

Begge svømmehallene åpner igjen ved skolestart 15. august.