Med bakgrunn i ekstremværet Synne i desember, ble det avholdt et arbeidsmøte mellom Eigersund kommune, NVE og B16 arkitektur & landskap der skisseprosjekt ble vist til planteknisk utvalg og deler av formannskap. Politisk vil man ta stilling til saken på møtene i juni. . Hovedmål med møtet var å komme videre i prosessen med å flomsikre Lundeåne.

Det er lagt et sterkt fokus på å gjennomføre dette som en byutvikling. Det er essensielt for byen at de tiltak som blir iverksatt gjør byen bedre for dens innbyggere, og ikke minst at elven tilgjengeliggjøres. 364 dager i året vil parken kunne være yndede oppholdssteder. 2 dager i året vil vannet gjerne være så høyt at adkomst er forhindret.

B16 arkitektur & Landskap har vært engasjert av NVE i forbindelse med flere andre flomsikringsprosjekter gjennom mange år.

Prospekt-Elvepark-1.jpg

Prospekt-Elvepark-2.jpg

Prospekt-Elvepark-3.jpg

Prospekt-Elvepark-4.jpg

Prospekt-Elvepark-5.jpg

Prospekt-Elvepark-6.jpg

Prospekt-Elvepark-7.jpg

Prospekt-Elvepark-8.jpg

NVE hadde til møtet engasjert B16 for to dagers arbeid. I ettertid har Eigersund valgt å gå videre med firmaet for å få kontinuitet og fortgang med prosjektering av flomsikringen langs elva.

Arbeidet må ses i sammenheng med at regjeringen har signalisert at det er satt av 21 millioner til flomsikring til kommunene Eigersund, Lund og Kvinnesdal og der det er mulig at Eigersund kommune kan få 15 millioner. Systemet er slik at kommunen må betale en egenandel på 10% av tiltakene og NVE kan dekke 90%. I tillegg er aktuelt at private parter langs elven også bidrar.

Tegninger og skisser som vist i dette prospekt er produsert med bakgrunn i tiltak i flomsikringsplanen for Eigersund sentrum, der det er tatt høyde for sikring inntil 200-årsflom.

Prospektet er delt inn i 5 delområder, og tar for seg tiltakene 2-5 og 12-18*.

  • Delområde 1 - Svanedalsparken
  • Delområde 2 - Tyskerbroa
  • Delområde 3 - Granholmen
  • Delområde 4 - Skomakersvingen
  • Delområde 5 - Nyeveien 54-39