Spillemidler er betegnelsen for det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping og som kommer til fordeling til forskjellige allmennyttige formål.

Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Generelt kan det søkes om stønad på inntil 1/3 av anleggets kostnad, med det tak som til enhver tid gjelder for anleggstypen. Når det gjelder nærmiljøanlegg dekkes 50% inntil 300.000 i tilskudd.

Idrettslag, andelslag, stiftelser og andre som ikke har kommersielle formål kan søke. Det samme kan eiere av samfunnshus med lokaliteter for idrettsformål

Spillemidler til lokale kulturbygg

Generelt kan det søkes om stønad på inntil 1/3 av anleggets kostnad, med det tak som til enhver tid gjelder for anleggstypen. Det kan søkes om tilskudd til nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering. Kommuner, andelslag eller enkeltorganisasjoner kan søke.

Merknader

Alle søknader fremmes elektronisk på idrettsanlegg.no

Før det søkes spillemidler må det foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Slik søknad sendes Eigersund kommune, og må gjøres før arbeidet igangsettes.

Søknadsfristen spillemidler er 1. november 2016

Kontakt

For info kan en kontakte Kari Spangen på e-post eller telefon 51 46 82 29.