Arbeidet starter 25. mai, og vil pågå i cirka en måned. En begynner ved pumpestasjonen merket A på kartet, og når en kommer til området merket B, vil innkjøring til området bli sperret.

Kart