I Norge har vi godt og trygt drikkevann. På grunn av svikt i driften av vannbehandlingen, gamle vannrør og klimaendringer blir likevel flere personer hvert år magesyke av drikkevannet i Norge. Symptomene er blant annet diaré, kvalme og oppkast.

Siden de færreste går til lege ved magesyke og det kan være mange ulike årsaker til magesyke, vet vi ikke hvor mange som blir syke av akkurat drikkevannet. Vi trenger din hjelp til å finne det ut.

 

Hvem inviteres til undersøkelsen?

Folkehelseinstituttet inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. De som trekkes ut, eller deres foresatte, får et invitasjonsbrev i posten med mer informasjon om studien før de blir kontaktet via telefon.

Det er ikke anledning til å delta dersom du ikke har fått en invitasjon i posten.

Hvordan?

Deltakerne som sier ja til å delta, vil få et elektronisk spørreskjema på e-post, i tillegg vil de få et par enkle spørsmål på SMS én gang i måneden. Spørsmålene vil handle om hvor mye vann deltakeren eller barna har drukket, om de har hatt symptomer på magesyke og hvor lenge plagene i så fall varte.

Drikkevannet i Eigersund

I gjennomsnitt de siste år har 0,97 % av ledningsnettet i Eigersund blitt byttet ut. Dette ligger nær opp mot anbefalingen som er på en prosent. Til sammenligning blir bare 0,6 % av ledningsnettet i Rogaland byttet ut årlig.

Gjennomsnittsalderen for ledningsnettet vårt er 24 år, og 4 % av rørene er eldre en fra 1970. Samme tall for Rogaland er 29 år og 12 %.