Praksisstedet får gratis arbeidskraft og deltakeren får bedre språkutvikling og bedre kjennskap til norsk arbeidsliv. Vi har voksne, selvstendige deltakere i programmet, mange med god yrkeserfaring. Flyktningtjenesten vil gjøre sitt beste for å koble rett arbeidstaker til riktig bedrift.

I første omgang ber vi om praksisplasser på heltid i ukene 26, 27, 32 og 33. Arbeidet skal ikke lønnes. Til gjengjeld vil ansatte i praksisbedriften bidra til norskopplæringen.

Vi har også deltakere som er i siste del av programmet, og som vil ha nytte av språkpraksis noen dager pr uke.

Kontaktinformasjon

Gerd Vassbø 976 55 125
Nina Grure 412 67 617

Registreringsskjema