Abonnenter i berørte områder vil motta varsel med tidspunkt på SMS i forkant av spylingen. Noen vil motta varsel om spyling flere ganger. Dette skyldes at spyling må gjøres i flere etapper på grunn av ledningsnettets oppbygning.

Noen råd til deg som abonnent

  • Man må unngå å bruke vann i det tidsrommet spylingen pågår. Om du har behov for vann i dette tidsrommet, må dette fylles opp i forkant.
  • Dersom man er til stede den dagen spylingen pågår, oppfordres man til å stenge egen stoppekran.
  • Like etter at spylingen er avsluttet kan det oppstå misfarget vann. Man bør derfor la det renne godt i egen stikkledning etter at spylingen er avsluttet. Dette gjøres ved å tappe kaldt vann til vannet er klart. Bruk helst en kaldtvannskran nærmest mulig egen stoppekran.
  • Dersom man har sil på egen stikkledning, kan det bli behov for å rengjøre denne.

La vannet renne etter spyling

Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i 1 time, kan vann- og avløpsvakten kontaktes på telefon 917 39 395.