Statsrådsskogen ligger like overfor 1. Vannbasseng, på venstre side på vei opp mot Krokketbanen.

Widvey ble utnevnt til kulturminister ved etableringen av Erna Solbergs regjering for to år siden. Hun var også innvalgt på Stortinget fra 1989 til 1997 og var  olje- og energiminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering i perioden 2004–2005. Widvey har tidligere vært i skogen vår for å plante et tre, men da med sin andre ministerpost.

Det er Egersund skog og treplantningsselskap som har hovedansvaret for Vannbassengan og området rundt. Edmund fra klubben hadde gjort klar i forkant for treplantingen og fikk hilse på ministeren.

Planting-av-tre-ministerskogen.jpg