Overordnede milepæler for hovedprosjekt

 • Tilbudsutlysning: November 2020
 • Kontraktsinngåelse: Januar 2021
 • Oppstart byggearbeid: Februar 2021
 • Ferdig byggeprosjekt: August 2021

Faktisk oppstart ble noe forsinket og Norrøn har varslet at de ikke vil klare å overholde estimert sluttdato for prosjektet som var August 2021. Ny sluttdato er satt til 28.10.21.

Milepæler i henhold til fremdriftsplan utarbeidet av Norrøn bolig AS

 • Oppstart gravearbeid: 01.03.21 (faktisk oppstart var 09.03.21)
 • Oppstart betongarbeid: 15.03.21 (faktisk oppstart var 17.03.21)
 • Oppstart tømmerarbeid: 02.04.21 (faktisk oppstart var 15.04.21)
 • Oppstart rørlegger: 22.03.21 (faktisk oppstart var 22.03.21)
 • Oppstart elektro: 22.03.21 (faktisk oppstart var 22.03.21 )
 • Oppstart taktekking: 23.04.21 (faktisk oppstart var 11.05.21)
 • Oppstart ventilasjon: 21.05.21 (faktisk oppstart 31.05.21)
 • Oppstart malearbeid (inkl. gulvlegging): 16.08.21 (planlagt oppstart er nå 18.06.21)
 • Ferdigattest/Overtakelse: 28.10.21

Dronebilde av driftsbasen

Dronebilde av driftsbasen

Dronebilde av driftsbasen

Status

 • Prosjektet skal utføres som en totalentreprise.
 • Det ble en noe forsinket oppstart for prosjektet, dette grunnet dårlig vær/frost. Vi har likevel fått beskjed om at totalentreprenør skal klare å overholde ny sluttdato som er satt til 28.10.21.
 • Prosjekteringen er så godt som ferdigstilt. Tegninger har vært gjennomgått av brukergruppe samt rådgivende konsulenter. Ekstra avklaringer som behøves blir tatt forløpende.
 • Prosjektet har så langt ingen alvorlige avvik innen kvalitet eller SHA/HMS. Vi har 1 RUH på prosjektet, men dette omhandler en mindre alvorlig hendelse.
 • Det meste av gravearbeidet og betongarbeidet er nå utført. Det gjenstår noe arbeid for disse fagene, men dette vil ikke utføres før uteareal skal opparbeides.
 • Tekniske fag er godt i gang med sitt arbeid. Rørleggere har lagt ut bunnledninger, installert rør for gulvvarm samt ferdigstilt alle skjulte installasjoner i vegger. Elektrikere har lagt alle kabler/trekkerør inn til teknisk rom samt ferdigstilt alle skjulte installasjoner i vegger og er godt i gang med å el-installasjoner i himling. Det meste av kanaler til ventilasjonsanlegget er montert og venter på systemhimling før arbeid kan ferdigstilles.
 • Alle bygg er ferdig reist og tettet, og vi oppnådde milepæl på tett bygg i uke 22. Det meste som skulle kles med kledning utvendig er ferdig og det mangler kun montering av cembrit-plater på hovedbygg og garasje. Det har vært noen små forsinkelser med leveranse på disse, men de er nå planlagt levert i slutten av uke 24/tidlig i uke 25. Det meste av innvendig isolering er ferdig, og mye av de innvendige veggene samt garasje er nå kledd igjen med gipsplater.
 • Taktekking er mer eller mindre ferdigstilt og klargjort for legging av sedum tak (dette er planlagt utført tidlig etter sommerferien).
 • Malerfag starter nå opp i slutten av uke 24 med priming/flytesparkling av gulv før gulvbelegg skal legges.
 • Det er noen mindre forsinkelser på noen punkter, mens vi ligger foran plan på andre punkter. Dette skal ikke ha betydning for dato som er satt for overtakelse.
 • I forbindelse med tett bygg arrangerte byggherre kranselag 03.06.21 hvor det ble servert bagetter, brus og kake.
 • Prosjektet planlegger ferie uke 28-31, men det vil mest sannsynlig pågå noe arbeid i denne tidsperioden også, da i form av maling og sparkling av vegger.

Risiko

 • På grunn av dagens situasjon i markedet så har Norrøn flagget at mangel på byggevarer kan potensielt bli et problem i prosjektet som kan ha betydning for fremdriften. Dette vil bli fulgt opp videre.
 • Forhandlere har varslet at det er salgsstopp på enkelte byggevarer, men dette er mest sannsynlig ikke en risiko for prosjektet da det meste allerede er kjøpt inn.

Økonom

 • Ramme: 12 mill. inkl. mva.
 • Per nå holder prosjektet seg innenfor rammene som er satt av til prosjektet.
 • Det har påløpt noen endringer etter utarbeidet brannkonsept og prosjektering, men prosjektet holder seg innenfor de forventede tillegg som er satt opp i kalkylene for prosjektet.