Opptakene er fra planteknisk utvalg den 21. april 2020. På grunn av koronaepedemien ble møtet holdt digitalt. Presentasjonene kan ses i sin helhet her. Se også møtets dokumenter..

Ny skole på Eigerøy

Ny brannstasjon

Andre pågående prosjekt

Her blir blant annet ny gravlund presentert. Det samme blir Rundevoll barnehage, felles driftsbase, ny svømmehall, Hellvik barnehage, skolene på Husabø og Grøne bråden og nytt aktivitetssenter.