Reduksjoner på voksenopplæringssenteret.


Rådmannen hadde i utgangspunktet foreslått å redusere voksenopplæringssenteret med en 100% stilling, men har vedtatt å redusere med 60% stilling. Årsaken er innspill som har kommet i drøftings- og høringsprosessen der voksenopplæringssenteret bla kan vise til økt inntektsgrunnlag i tiden som kommer.Besparelse i tall:


Besparelse 2011: Økte inntekter 250.000 kr + lønn ca 150.000 kr – totalt 400.000 kr
Besparelse i 2012 – ca 600.000 kr (gitt at det kan budsjetteres med samme inntekt).Stillingsreduksjonen vil bli gjennomført uten at det får personalmessige konsekvenser for noen enkeltperson i gjeldende stilling. Reduksjonen vil selvsagt ha konsekvenser for senteret som sådanne og tjenestetilbudet som tilbys, noe som også rådmannen både erkjenner og beklager.


 Reduksjoner ungdomskontakten.


Rådmannen har i dag vedtatt å legge ned ungdomskontakten. Antatt besparelse vil i år være ca. 200.000 kroner og i 2011 ca. 900.000 kroner. Det er for tiden en ansatt i permisjon i ungdomskontakten og kommunestyret har tidligere vedtatt at det ikke skulle ansettes vikar i denne stillingen. Dette er årsaken til at det er en mindre besparelse i år i forhold til neste år.Kommunen arbeider for at reduksjonen skal skje uten at det vil resultere i oppsigelser.Det er beklagelig at kommunen er i en økonomisk situasjon der det er helt nødvendig å måtte gå til slike skritt, men den økonomiske situasjonen medfører at rådmannenen ser det som helt nødvendig å måtte foreta slike prioriteringer.