Hestevad bru

Hestevad bru fra 1851 med 6 spenn. Broen ligger ved Rv 42 mellom Havsøy og Eie.

Sokkatjørrbru

Sokkatjørrbrua er en av 6 verneverdige bruer. Det er en steinhvelvbru med tre hvelv. Bygget i årene 1841 - 42 og er 5,3 m bred. Ligger like ved Rv 42 nord for Egersund.

Litlå Klopp

Litlå Klopp fra 1700 tallet, ca. 7 m steinhvelvbru. Det ligger også ytterligere to små broer i Svanes like ved Rv 44 i Stapnes, ca 20 km fra Egersund. Her ligger også et lite restaurert kvernhus fra ca. 1860.

Terland Klopp

Terland Klopp. Gyadalen ved Rv 42 ca. 15 km fra Egersund sentrum og 3 km fra Helleland. Steinhellebru (huldikebru) på 60 m med 21 løp fra tidlig 1800 - tall. Bruen er foreslått til UNESCOs liste over internasjonale verneverdige kulturminner.

Svalestad bru

Steinbru fra 1842 med 3 hvelv. I Helleland gamle sentrum ved E39.

Nese bru

Steinbru fra 1900 med 2 hvelv. Ved R 42 like ved Klungland.