Det vil være mulig å passere til fots og med sykkel. Det skal graves ny drensledning og lages ny grøft langs hele den store fjellskjæringen. Det er planlagt at arbeidene skal være avsluttet i løpet av uken, med unntak av asfalteringen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes tilEspen Hyggen på telefon 926 17 214, eller til Torfinn Nygårg på telefon 400 21 281.