Møt opp i løypa og hei lagene til mål på Husabø.

Trafikkinformasjon

Tour des Fjords har en oversikt over løypa på sine nettside med tabell viser beregnede passeringstider på gitte punkter i løypene. Snittfarten til rytterne estimeres til mellom 40 og 44 km/time.

Stengte veier i Eigersund

Her er en oversikt over strekninger. Se også hele løypa i kart for alle detaljer. Klokkeslettene er omtrentlige og avhenger av farten på syklistene. Det er politiet som stenger og åpner veien. Det har blitt satt ut skilt i samme område som sier at veien blir stengt tidligere, men meldingen fra Tour des Fjords er at klokkeslettene under er korrekte.

Strekning Forklaring Fra Til
Kjeld Bugges gate og Johan Feyers gate Fra Grand hotell og opp til målområdet på Husabø blir det satt opp sperringer langs veien i løpet av dagen. Omkjøring Strandgata. 09:00 13:00
Sokndalveien Egersund sør for broa til Hestnes mot Sokndal er stengt / regulert i retningen mot Sokndal. 15:30 16:30
Sokndalveien Kryss Hoveræget - Rundkjøring Jernbanestasjonen 16:30 18:30
Krossmoveien Krossmoveien v/Slettebø-Jernbanestasjonen 16:30 18:30
Jærveien Rundkjøring v/Jernbanestasjonen 16:30 18:30
Strandgaten Stengt ved Johan Feyers gate 16:30 18:30
Sletteidveien innkjørsel Fv 42, biler kan sluses nordover og ut av løypa 16:30 18:30
Heggdalsveien Inn på Fv44 16:30 18:30
Sandbakkveien Inn på Fv44 16:30 18:30