Foreldre er den viktigste gruppa når det gjelder å forebygge rus blant ungdom. Her er fokus blant annet nettverk mellom foreldre, og kontakten mellom foreldre og barn. Foreldre som har deltatt gir terningkast seks og anbefaler programmet videre.

Våren på 8. trinn omhandler foreldretreffet alkohol, cannabis, debut og forebygging. Tidlig alkoholdebut er ofte knyttet til større risiko for skader, vold og sykdom.

Sterk og klarHva: STERK & KLAR på Husabø ungdomsskole
Når: 6. mars 18:00 – 20:00
Hvem: For 8. trinn

Lagård ungdomsskole gjennomførte møtet 29. januar – og det er gledelig å se at foresatte til nesten alle elever på 8. trinn møtte opp!

I løpet av møtet vil foreldre på trinnet bli enige om fem forebyggende tiltak som skal ha fokus de neste tre årene. Det har god forebyggende effekt at foreldre setter grenser i fellesskap og samtidig er gode rollemodeller sammen!

Treffet arrangeres av skolen og FAU i samarbeid med STERK & KLAR.

Heldigvis stiger den gjennomsnittlige debutalder knyttet til alkohol jevnt og trutt, og flere ungdommer velger å ikke begynne id et hele tatt. Samtidig er terskel for å prøve cannabis lavere enn før. Hvordan kan du som forelder påvirke denne utviklingen? Hvordan kan du forebygge i din familie, men også som en del av en foreldregruppe?

Påmelding

Påmelding til foreldretreffet skjer elektronisk. Gå inn på sterkogklar.no, fyll ut og klikk send.

Relaterte lenker

SterkOgKlar.no - Et verktøy for foreldre