I løpet av tiden på ungdomsskolen vil det bli arrangert fire foreldretreff som skolen oppfordrer alle foresatte til å delta på. Her vil det bli gitt nyttige tips og råd som knytter seg til det å ha tenåringer i huset.

Ungdommene inviteres til å tegne en kontrakt om en alkoholfri ungdomsskoletid. Dersom de holder avtalen i alle tre årene, deltar de i trekningen av premien som er et gavekort på 20 000 kr til førerkortopplæring. Avtaleformular vil bli tilsendt alle familiene sammen med invitasjonen til det første foreldretreffet.

Temaer på foreldretreffene i år vil være «unges debutalder» og «grensesetting».

Første foreldretreff i september

Allerede i september vil det første foreldretreffet for foresatte på 8. trinn bli arrangert. 

Spesialpedagog Oddvar Bjørnestad og andre gode forelesere tar på en engasjerende måte foreldregruppen med på en reise inn i voksenrollens verden. Temaene for foreldretreffene er;

  1. Grensesetting og foreldresamarbeid  - Høsten i 8. trinn
  2. Unges debutalder og foreldrerollen  - Våren i 8. trinn
  3. Ros, positivt fokus og foreldrerollen  - Høsten i 9. trinn
  4. Mestring, selvtillit og foreldrerollen - Høsten i 10. trinn

Relaterte lenker