Avtale inngås for ett år om gangen og følger studieåret med påfølgende sommerferie. Vilkår for tildeling er, at en arbeider i minst 75 % stilling i sommerferien i 5 uker i perioden 17. juni – 18.august, samt at en arbeider minst hver 3. helg i året for øvrig. Utenom lønn gis det et stipend på inntil kr 20.000,- pr. skoleår. For utenlandsstudenter eller andre som ikke har muligheter for å arbeide i helgene pga. reiseavstand, kan det inngås avtale uten helgearbeid mot et lavere stipendbeløp.

Avtale inngås for ett år om gangen og følger studieåret med påfølgende sommerferie. Stipendet utbetales når avtaleperioden er fullført. Søknad sendes: Eigersund Kommune, Personalseksjonen, Postboks 580, 4379 Eigersund.