I budsjettet for 2020 og i økonomiplan 2020-2023 vedtok politikerne å sette av penger til videre bredbåndsutbygging. Det er nå laget et digitalt søknadsskjema for de som ønsker støtte til bredbåndsutbygging.

Skjemaet fungerer også som en veileder for beregning av mulig kommunal støtte og egenandel i prosjektet. Første del av skjemaet er en kalkulator hvor du legger inn antall husstander, kostnader og planlagt dugnad. Dermed får du beregnet både kommunal støtte og egenandel i prosjektet.

Relaterte lenker