Det kreves ingen spesiell utdanning for å bli støttekontakt. Du må ha en interesse for å jobbe med andre mennesker og respekt for andre. Lønn etter gjeldende satser. Den du er støttekontakt for må selv dekke egne utgifter mens han eller hun er sammen med deg, for eksempel til mat, inngangspenger og transport. Du må også levere politiattest.

Dersom det høres interessant ut, tar du kontakt med Ingunn Helland Nilsen på e-post eller telefon 911 47 878.