Vi har spesielt et stort behov for mannlige støttekontakter. For å melde din interesse og for mer informasjon, vennligst kontakt psykisk helsetjeneste, Johnny Bilstad tlf: 51 46 33 12 eller mob. 900 98 572