Det er viktig å påpeke at dette er en handlingsplan med tiltak og ikke en strategisk næringsplan. Kommunestyret vedtok i 2018 den strategiske næringsplanen for Stavangerregionen 2018 – 2025, som Eigersund kommune er en del av, og strategisk handlingsplan er bygget opp rundt de strategiske grepene som Stavangerregionen har valgt ut i denne planen.

Omstillingsplanen for Eigersund 2018 – 2023 og Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 er også viktige planer som har vært avgjørende å koordinere og avstemme med handlingsplanen.

Innspill

Frist for å komme med uttaler til planen er onsdag 4. desember 2019. Planen er lagt ut på kommunens hjemmeside: samt hos Eigersund næring og havn KF og kan lastes ned der. Planforslaget med tilhørende dokumenter er også lagt ut til offentlig ettersyn ved Veiledningstorget i Lerviksgården, Egersund samt hos Eigersund næring og havn KF, Strandgaten 2.

Innspill merkes med «Høringsinnspill strategisk handlingsplan for næring 2020 - 2024» sendes til post@eigersund.kommune.no eller via post til Eigersund kommune, PB 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med ENH KF på tlf. 911 17 477.

Relaterte dokumenter

Foto: Arne Ove Østebrød