Etter fem timers mekling på overtid ble det klart at KS og tre av de fire forhandlingssammenslutningene godtok forslaget fra Riksmekleren. UNIO som organiserer blant annet sykepleiere og lærere valgte å si nei, og det ble streik for 7.390 av deres medlemmer i kommuner og fylkeskommuner.

De som nå er i streik er førsteuttaket til UNIO. Ved opptrapping av streik og uttak av flere, kan Eigersund kommune bli rammet. Foreløpig er uttaket i Rogaland sentrert rundt Stavanger og Haugesund.

Streik er et lovlig virkemiddel i et lønnsoppgjør. Hvordan forholde seg som ansatt, tillitsvalgt og arbeidsgiver er godt regulert i avtaleverket.

For mer info; se www.ks.no