Oppdatert: 09:20
Dalane Energi melder at feilsted er lokalisert til Slettebø koblingsstasjon. De jobber utover dagen med feilretting. Forsyningssituasjonen er noe anstrengt, men alle skal ha fått strømmen tilbake.


Oppdatert: 08:38

Dalane Energi må koble ut hele kommunen og trinnvis ta inn sone for sone som et ledd i feilsøkingen. Dette er en kortvarig situasjon.

Oppdatert 08:10
Dalane Energi ber om at folk bruker minst mulig strøm i en periode til strømnettet er helt i orden.
Dalane Energi melder nå at strømmen nå er tilbake hos alle, men oppfrodrer til å bruke minst mulig strøm til alt er i orden.
Det kan fortsatt bli noen kortvarige strømutkoblinger i forbindelse med feilsøk og omkoblinger.

Oppdatert: 0800
Dalane Energi melder nå at strømmen nå er tilbake hos alle.Det kan fortsatt bli noen kortvarige strømutkoblinger i forbindelse med feilsøk og omkoblinger.


Oppdatert 07:50
Dalane Energi IKS arbeider med å få strømmen tilbake og og nå ca 0730 fikk Lagårdsområdet strømmen tilbake.

Det var i dag morges kl 0500 at strømmen forsvant. Lagårdsområdet har fått strømmen tilbake.

De antas at strømmen start vil være tilbake i resten av kommunen.