Studiet tilbys lokalt i Egersund og er lagt opp fleksibelt slik at de fleste kan kombinere dette med en hektisk arbeidshverdag.

Studiet er velutprøvd og leveres av Høgskolen i Innlandet, som har levert desentraliserte utdanninger til Dalane i over 10 år. Foreleser Trygve Stølan har selv lang erfaring fra privat næringsliv og bruker aktuelle caser i sin undervisning.

Målgruppe

Dette studiet passer for deg som ønsker å lære mer om prosjektledelse som arbeidsform eller at du allerede jobber med prosjekter, enten som leder eller som medarbeider. Det er en fordel å ha arbeidserfaring.  Studiet er like relevant for både offentlig og privat sektor. Det er mye læringsutbytte å hente ved å møte opp på samlingene og treffe og diskutere med andre deltakere. Målgruppen for kurset er derfor personer med en viss regional tilknytning.

Oppstart

Oppstart er tirsdag 18. august i Egersund. Sted vil bli annonsert når vi vet hvor mange deltakere som er påmeldt.

Det er lagt opp til 3 samlinger i Egersund og 5 samlinger på nett. Høgskolen i Innlandet tar forbehold om oppstart da det må være 20 deltakere påmeldt for at studiet skal bli satt i gang.

Påmelding og mer informasjon om studiet på INN.no

Opptakskrav og søknadsfrist

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Søknadsfrist er 1. august 2020

Pris

Kr 12.500,- pr. deltaker i studieavgift.

Kr 728,- i semesteravgift, betales direkte til høgskolen. Semesteravgiften gir eksamensrett og tilgang til Canvas (læringsportalen).

Pensumbok: Karlsen, Jan Terje (2016): Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02649-7

Lokaler og mat under samlingene dekkes av Eigersund kommune, ved omstillingsprosjektet.

Eksamen

Avsluttende eksamen blir 6 dagers individuell hjemmeeksamen høsten 2020.

Vurdering: Bestått eller ikke bestått.

For de som ikke ønsker å ta eksamen er det et krav om at alle obligatoriske innleveringer er godkjent før det kan utstedes kursbevis.

Studiet er utviklet i samarbeid med Dalane Utdanningssenter og Eigersund kommune ved omstillingsprosjektet etter initiativ fra næringslivet i regionen.

Spørsmål

Spørsmål om studiet? Kontakt Gudrun Ellingsen på epost, telefon 51 92 38 75 eller mobil 900 32 470.