Statsforvalteren har vært i kontakt med Værvarslingen på Vestlandet. De presiserer at det kan komme 30-40 mm nedbør på en time. Det antas at nedbøren vil treffe sør for Sandnes, men at dette er svært usikkert, og at vi må forberede oss på at nedbøren kan treffe andre steder i fylket.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 27.07.2021 00:00:00
  28.07.2021 00:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Kraftige regnbyger kan gi oversvømmelse i kjellere.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over svært kraftig styrtregn, oransje nivå, Rogaland, 26 July 22:00 UTC til 27 July 22:00 UTC.