Varslet har kategori Oransje = stor fare.

"Fredag ettermiddag og kveld er det ventet kraftige vindkast i Rogaland og østafjells, lokalt opp mot 30-40 meter i sekundet. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Natt til lørdag vil det også bli kraftige vindkast i innlandet. Det er sendt ut et farevarsel på oransje nivå (det nest høyeste aktsomhetsnivået).

Fredag beveger et lavtrykk seg inn i den sørlige delene av Nordsjøen med retning nordøstover. Det er fortsatt stor usikkerhet i hvilken bane lavtrykket tar videre. De siste prognosene indikerer sterke vindkast i Rogaland, på Sørlandet, i Telemark og på Østlandet.
Vinden vil først blåse fra en sørvestlig retning og påvirker da kysten og fjellet mest. Natt til lørdag dreier vinden mest sannsynlig mot nordvest, og man kan få kraftige vindkast også i innlandet."

Kommentar til varslet

Nivået på vindkastene er orkan styrke (orkan fra 32 m/s). Vindkast i denne styrken har stort skadepotensiale. Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport. Det anbefales å feste løse gjenstander og å unngå å oppholde seg utendørs når vinden er på det sterkeste. Slik prognosene ser ut pr. nå er det de sørlige delene av fylket som rammes hardest. Dette kan endre seg når vi nærmer oss fredag.  Det vil uansett være store lokale forskjeller.

Se mer informasjon om været på yr.no - Eigersund kommune

Ser mer informasjon på yr.no om Farger på farevarslene

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune

Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med e-postvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap