Skoler og barnehager kan gjenoppta sine tildelte tider som vanlig fra i morgen tirsdag 30. november. Lag og foreninger blir varslet om at de kan ta i bruk svømmehallen fra i ettermiddag.