Tidligere i år var vi nødt til å stenge svømmehallen for å gjennomføre reparasjoner på utjevningstanken til vannbehandlingsanlegget for svømmebassenget. Det har oppstått et akutt forhold i den samme tanken som gjør at vi er nødt til å stenge hallen for all bruk den neste uken for å få en oversikt over omfanget .

Foreløpig feilsøking antyder at duken i utjevningsbassenget trolig har løsnet og satt seg fast i en pumpe. Dette medfører at vi ikke får tilstrekkelig sirkulasjon og vannutskifting for å kunne holde bassenget åpent for besøkende.

På nåværende tidspunkt velger vi å stenge i en uke, så vil vi bruke denne uken på å avklare hvor lang tid det vil ta å utbedre skadene. Å holde bassenget åpent er prioritet nummer en, så dette håper vi kan løses relativt raskt.