Det ble en interessant sykkelbefaring sammen med en representant fra Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune. Alle tre gjorde nye oppdagelser på turen, og det ble gode diskusjoner, kunnskapsutveksling og sykkelglede underveis.

I løpet av to timer fikk en sett mange av stedene hvor Sykkelbyen er direkte eller indirekte involvert:

  • Espelandhallen
  • Gang- og sykkelveien på Søra Eigerøy
  • Areneset, hvor det skal komme sykkelparkeringshus i vår
  • Sykkelparkering på Husabø barneskole
  • Idrettsmarka på Husabø
  • Grøne Bråden skole

Ved de tre sistnevnte områdene har prosjektet fått tildelt midler fra Statens vegvesen om å utarbeide og utbedre sykkelparkering nå i 2017.

I tillegg til alle de nevnte stedene, stoppet vi flere ganger underveis for å snakke om veidekket, skilting og andre løsninger for syklende. Det er mye som skjer, og det er mye som skal skje.

En flott sykkelbefaring, hvor vi nesten fikk det været vi bestilte.

Sykkelbefaring