Undersøkelsen ble startet av Stavanger kommune i 2013. Nå er også andre kommuner med for at en skal få innsikt i egen kommune og at vi samtidig kan sammenligne og jobbe på tvers. 

Målgruppen for undersøkelsen er jobb og skolereiser, og respondentene skal være over 18 år. Denne målgruppen er vurdert som den viktigste for å skape best resultater med å flytte folk over fra bil til sykkel og for å skape gode sykkelvaner i befolkningen.