Blant annet som et ledd i tilpasning til nytt nasjonalt legevaktsnummer, som innføres i løpet av 2015, vil det 1. oktober 2014 skje en endring ved at all telefonkontakt til legevakten i Dalane flyttes til Hå kommune.

Dette berører Eigersund kommune på dagtid alle ukedager, og alle kommunene i Dalane kveld natt og helg. Endringene gjelder kun telefonhenvendelsene. Selve legevakten vil fortsette på samme måte som tidligere.

Det er viktig at alle som skal henvende seg til lege gjør dette på riktig måte.

Dersom man ønsker kontakt med lege i tidsrommet 08.00 til 16.00, skal man alltid ringe til sin fastlege. Fastlegen tar også imot «akutte» sykdommer hos sine pasienter. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, skal han/hun opplyse om hvem som er vedkommende sin vikar. Man skal deretter kontakte vikaren. Fastlegene har innrettet sin praksis slik, at de kan være vikarer for hverandre ved forfall.

Dersom man ikke har fastlege, eller er turist i Eigersund kommune, kan man som tidligere, ta kontakt med legevaktsentralen for å få opplyst hvem som er «daglegevakt» pågjeldende dag.

Dersom man i tidsrommet 16.00 til 08.00 neste morgen har behov for kontakt til lege ringer man som tidligere, til legevaktsentralen.

Telefonnummer

Telefonnummer legevaktsentralen er som tidligere: 51 49 43 43.

Ved behov for legeassistanse her og nå, ringes som alltid til akutt nød-meldetjeneste 113.