Kommunestyret har satt av penger til å etablere belysning på Gamle jærbaneveien. I første omgang skal det komme lys på strekningen mellom Hellvik og Maurholen. Med en trafikkteller kan vi nå få et bilde av bruken før og etter belysning på strekningen. Den er plassert i nærheten av Holmavatnet, der hvor det går en sti til Skadbergvågen.

SykkeltellepunktTellepunktet registrerer om det er en fotgjenger eller syklist som passerer, i hvilken retning og tidspunkt for passering. Den registrerer ikke unike personer, så om du går tur/retur telles du to ganger. Trestolpen på bildet har en sensor som registrer gående. I tillegg er det en sløyfe i bakken som registrer syklende.

Det jobbes med å få på plass flere tellepunkt for sykkel i Eigersund. I dag har vi to som er i bruk ved Eigerøy bro og i Årstaddalen. Videre er det er etablert, men ikke tatt i bruk, tellepunkt langs Jernbaneveien, Slettebø og Jærveien ved Tengsvågen. Når alle seks tellepunkt etter hvert er i bruk, vil vi få nyttig informasjon om sykkelbruken. Dette kan brukes i forbindelse med overvåking av utviklingen i sykkelandel og som tallgrunnlag ved vurdering av tiltak.