Det har lyktes å inngå et spleiselag sammen med Jernbaneverket slik at byen får sin første tellestasjon innen 8-10 uker. Telleren sender registreringene til internett og du vil finne den her under Sykkelbyens nettsider. Tallene som registreres legger grunnlag for å måle fremtidig utvikling i sykkeltrafikken, samt danne et grunnlag for behovsavklaring ved Egersund stasjon.

Om du har innspill eller tilbakemeldinger ser jeg frem til å høre fra deg.