Eiendomsskattenemndene er uavhengige. Verken formannskapet eller kommunestyret kan instruere nemndene eller omgjøre deres avgjørelser. Dette er bakgrunnen for at formannskapet, som etter loven forvalter kommunens partsrettigheter i eiendomsskattesaker, er gitt selvstendig klagerett på takstvedtakene, på lik linje med skattyteren, jf eiendomsskatteloven § 8 A-3 tredje ledd. Formannskapet kan klage på alle takster fastsatt av sakkyndig nemnd.

Dette er bakgrunnen for at det blir arrangert et digitalt temamøte om eiendomsskatt for formannskapet torsdag 7. mai 2020, kl 1800. Dette er kun et rent informasjonsmøte for medlemmene av formannskapet. Det betyr at formannskapssak 45/2020 - Eiendomsskatt - formannskapsklage på takster ikke skal behandles på dette møte, men skal behandles på formannskapets møte 13. mai 2020, kl 0900. Også dette møtet skjer digitalt og vil bli overført direkte, samt lagt ut i opptak i ettertid. 

For begge møtene betyr det også at det kun er formannskapets medlemmer som deltar i selve møte på Teams, mens publikum kan følge møtet på direktesendt nettoverføring.

Skattesats (promillesats) og bunnfradrag

Skattesatsene dvs. promillesatsene, som ikke er en del av denne saken, kan økes og reduseres mellom takseringene innenfor de rammene som loven åpner for og med de fristene som loven krever. Av den grunn er promillesatsene en mer fleksibel måte å justere skattetrykket på mellom de årene da det gjennomføres taksering. Videre er bunnfradrag et verktøy som kan brukes til å regulere skattetrykket. Dette kan vedtas årlig på samme måte som endringer i skattesats ved budsjettbehandlingen. Imidlertid kan ikke bunnfradrag innføres midt i året, mens det åpnes opp for at man kan justere ned promillesatsene midt i året men da på alle kategoriene. Det er fortsatt ikke avklart om det åpnes opp for å målrette nedjusteringer for næring spesielt i tråd med KS (kommunesektorens organisasjon) sin henvendelse til regjeringen. Sak om promillesatser vil dermed etter planen komme til politisk behandling i juni.

 

Relaterte lenker: