Følgende temaplan ble godkjent av kommunestyret 30. november.2020. Vi håper dette skaper en god oversikt over strekninger som skal prioriteres med hensyn til drift, vedlikehold og utbygging av sykkelanlegg. Denne temaplanen lister opp forslag til tiltak og prioriterer strekningene etter hvor det er størst potensiale til å få flere til å sykle.

Relaterte dokumenter