Ordfører Odd Stangeland takket spesielt initiativtakerne, støttespillerne og de frivillige som har stått på for å få dette på plass.

Ny kommunedirektør Siri A. Meling var også til stede og fikk være en del av festen som pågikk i solskinnet utendørs i to etasjer.

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001052.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001060.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001065.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001069.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001075.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001077.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001081.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001082.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001020.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001023.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001029.jpg

Åpning-av-terasser-på-Lagård-L1001043.jpg