Vi klarer kravet om å ha kapasitet nok til å teste 5 % av våre innbyggere ukentlig. Når det gjelder testing av barn, så har Karmøy kommune laget en video som vi kjenner oss igjen i. Den kan du se her