Vært i smittekarantene?

Smittekarantenen kan kortes ned dersom du får negativt svar på koronatest som er tatt tidligst syv døgn etter du hadde kontakt med en smittet person..

Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen. Det betyr at du også må være i karantene mellom 1 og 2 test.

Relaterte lenker

HelseNorge.no - Karantene og isolasjon ved koronavirus