Datoer for vaksinering

 • Fredag 27. oktober 2017, 09:00 – 13:00
 • Fredag 3. november 2017, 09:00 – 13:00
 • Fredag 10. november 2017, 09:00 – 13:00

Målgrupper

Målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2017/18:

Hovedprinsippet for de norske vaksineanbefalingene er å oppnå beskyttelse mot alvorlig influensa for den som blir vaksinert. Indirekte beskyttelse (flokkbeskyttelse) kan være en tilleggsgevinst ved høy vaksinasjonsdekning lokalt. Anbefalingene om vaksinasjon av helsepersonell, husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar og svinerøktere har som hovedformål å beskytte andre. Målgruppene er ikke endret siden sesongen 2016/2017.

Anbefaling

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2017/2018 Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:  
  • Diabetes mellitus, type 1 og 2 o
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma) o
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon o
  • kronisk leversvikt o kronisk nyresvikt o
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet o
  • nedsatt immunforsvar o
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40) o
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 
 • I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
  • Helsepersonell som har pasientkontakt
  • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Vi ser helst at det blir betalt med kort ved vaksineringen. For mer informasjon kan du gå inn på Folkehelseinstituttet sine nettsider.