Mange har reagert på de to tidligere fiskebåtene som ligger fortøyd i indre havn. Båtene var egentlig på vei østover, men har av ulike årsaker blitt liggende i indre havn.

Kommunen har vært, og er fortsatt i dialog med eieren. Dersom dialogen ikke fører frem i nærmeste fremtid, vil det bli iverksatt formelle skritt for å håndtere situasjonen ut i fra de virkemidlene som kommunen har, enten som grunneier eller som forurensningsmyndighet.